Vereniging

In 1982 vonden enkele enthousiaste “carnaval vierders” dat het tijd was om op Laar een canavals vereniging op te richten. V.V. de Moêzevângers was “geboren”.
Sinds die tijd is de vastelaovundjvereniging gegroeid en nog altijd springlevend, vol activiteit en ideeën.

tn beeldonth300x225
In al die jaren dat V.V. de Moêzevângers bestaat is er veel veranderd.
Onveranderd en vast verankerd in de “carnaval op Laar” is de saamhorigheid bij de viering van de vastelaovundj, het zoeken naar het ludieke, de humor, de lach, het spreken van het dialect en de zorg voor een stukje Laarder en Limburgse cultuur. Het enthousiasme waarmee “carnaval” gevierd wordt op Laar is nog onveranderd.

Wij nodigen u uit om dit zelf te komen beleven want zoals het Moêzevângerslied al zegt: “de lol en het plezier staat hier voor ieder klaar”.

Waar komt de naam MOÊZEVÂNGERS vandaan?

Op 7 januari 1982 werd er op Laor een Vastelaovendj-vereiniging opgericht.
De vereniging kreeg de naam “Vastenavond Vereniging de Moêzevângers”.
Deze naam ( de Moêzevângers ) is afgeleid van een oud gebruik. In vroeger tijden werd in de kapel van St. Gertrudis op Laar door de pastoor water gezegend. Door de oogst ( “berm of miet”) met dit water te besprenkelen zou men geen last hebben van muizen (in “berm of miet”). Men kwam van heinde en verre om dit gezegende water op te halen. Toch een teken dat dit gebruik alom bekend was