Klink Klaor

Oos vastelaovendj vereiniging de Moêzevângers haaj al ’n aantal jaore ‘ne hertstikke gooje Boonte Aovendj, dae door kepèl “Ut Mingelmoos” aan ein woort geblaoze. Nao ein van di-j aovendje bleve d’r, wi-j det dekker gieët asj gezellig és, nog wat minse naokalle en stónge d’r e paar bekindje Laorder minse aan de tap achter in ’t zaelke te klasjenere. Ze woore ’t d’r eigelik waal over eins det zeuj zellef dae meziek ouch zooje kinne make. 

Umdet d’r waat aanhaojers beej woore, al of neet met kinnes van zake, woort ‘t ein en ânger in ’n vergadering nao veûr gebrachtj. D’r woort uutgekeke nao eemes met kinnes van zake en in de persoeën van Jo Wolter uut Leivere waas dae eemes gevoonge. Instrumente woorte aangeschaftj en Jo begos met de beginsele van de blaosmeziek. ’t Waas fibberwari 1984.  

De toemalige leden oefendje en toeterdje d’r thoês flînk op los en de ieërst opvolgendje Boonte Aovendj woort al door ’n eige kepel opgeluusterdj! In 1986 kreeg de Moêzekepèl de naam “Klink Klaor”. 

In al de jaore van oos bestaon hebbe vae al aan hieël wat activiteite mej gedaon. Veûrnamelik neteurlik met vastelaovendj, mer ouch boete ’t sezoen hebbe vae regelmaotig ’n optraeje. Vae “Klink Klaor” vînge ’t ouch belangriêk um ’n ânger vereiniging van Laor, di-j ‘n jubileum heet of ’n gooj verdeenste heef geleverdj, in ’t muzikale zunke te zette. ’t Zelfdje geldj vör gouwe en zelfs diamante broêdspare van Laor. 

Vae belaeve nog altiêd ‘ne dikke houp plezeer aan ’t meziek make. Mer helaas és oos clupke flînk uutgedundj. Op dit mement bestieët Klink Klaor uut 11 leden en 1 aspirant lid. Vae zeen naarstig op zeuk nao ‘n 1e trompettist en eemes dae os ôngersteundj met ‘n klein trom. Door Corona ligge de repetities stop, mer vae kinne bijna neet wachte um te beginne. 

Vastelaovendj vereiniging zônger kepèl és as moês zônger kieës.  

D’rum rope vae de muzikante en de toekomstige muzikante van Laor op um zich aan te melde beej de MoêzevângersZeeje op zeuk nao ’n now muzikale hobby of hejje nog êrges ’n stoffige trompet of trom liggeVae zoeëje ’t super gezellig vînge as dejje same met os meziek komtj make. En met e bitje gelök kinne vae in november met z’n alle speule oppe Boonte Aovendj.