Over os

In 1982 vonden enkele enthousiaste “carnaval vierders” dat het tijd was om op Laar een canavals vereniging op te richten. V.V. de Moêzevângers was “geboren”.
Sinds die tijd is de vastelaovundjvereniging gegroeid en nog altijd springlevend, vol activiteit en ideeën.

Weem zeen vae noow eigenlijk?

Boksepiêp belangriêk tiêdes oprichting van “De Moêzevângers 

Jao op Laor stieët de vastelaovendj al hieël lang hoeëg aangeschreeve. Vreuger, veur 1982 haaj Laor twieë buurtschappe en die haaje allebei eine preens en ein balvör eine aovendjNamelik de Rietstraot en de Kepelstraot”.  

De buurt Kepelstraot woor ‘n kleine buurtschap en die voonge det ein vastelaovendjvereiniging in os dörp op zien plaats waas. Verschillendje gehuchte in de umstreek haaje allemaol al eige vastelaovendjvereiniging en dan kos Laor toch neet achter bliêveGruuëts zeen de minse op Laor altiêd op eur dörp gewaesj 

Veer van de initiatiefneêmers uut dae tiêdnamelik, Wiel Nies, Jan Smolenaers, Theo Stals en Jan Eckers zeen nog altiêd lid vanne club. Op 8 jannewari 1982 kwoome 13 minse beej Bertje beej-ein um de vereiniging gestalte te gaeve. Alle naaze stônge in dezelfdje richting en al gâw haaje ze besteurbestaondje uut de volgendje persoeëne: Harrie Greymans, Cor Broods, Mart Strijbos, Wiel Nies en Jan Smolenaers. Noow haaje ze waal vereiniging zônger geldjWaat mot vereiniging wannieër dr gein cente zeen. Dwoort flînk gekaltj en getuuëge hebbe mich verteljt det op e gegaeve mement Jan(tjeSmolenaars tieëge Cor Broods zag: “Dich kunst mien schoôn koupe vör viêf gldje. Cor zeet: “Det es good en geuftj viêf gldje. Jan zag daoropIch zag, kinst ze koupe. Cor vreugtj daorop: “Waat mos dich vör dien Bóksepiêp hebbe”? Jan zeet: “80 gldje. 

Det weurtj tieëge de ânger minse aanne taofel gezagdj en in ‘n mum van tiêd looge dr 80 gldje op de taofel. Dao mos e schieër vör aan te pas koomedet waas neteurlik neet zoeë moeilikbeej Karel. De schieër woort uut de laaj gepaktj en ging inne bóks van Jan(tje). Dees PIEËP waare de ieërste inkomste vanne vereiniging. (En dan te bedeenke det Jan(tjenoow edere waek same met ângere Jan hieël völ aoj kleijer ophaale vör die zelfdje inkomste). 

Bli-j over dit ieërste succes woort aafgesproeëke det boorebâl georganisieërd mos waere en det verder mej werking gegaeve zooj waere aan ’t bâwwe van ne vastelaovendjwaage vör d’n optocht vanne jeugd op vrdigmiddig 19 fibberwariOrganisieëre van boorebâl woort besproôke en de Wessemerkapel woort vastgelagtj vör 650 gldjeZoeëvöl geldtj woor dr nog neet en daorum stônge de 13 ieërste leeje gerânt vör 50 gldje per persoeën as de aovendj zooj mislökke. 

Woeë keumptj de naam MOÊZEVÂNGERS vanaaf?

In Kontaktblaad van 16 jannewari 1982 woort edere inwoeëner van Laor gevraogdj um nao te deenke over ne naam vör de vereinigingInmiddels georganisieërdj  boorebâl woor geweldjig succes. De zaal woor aafgelaaje vôl. Karel Driessen haaj brodfigure gebâkke en dees waerdje laat oppe aovendj tieëge opbod verkochtj en det leeverdje völ geldtj op en spekdje de kas. Tiedes dit boorebâl maakdje Preens Huub ll en Preens Piet ll van de twieë buuërten bi-j binnekömst met ne oeëjevaar de geboeërte van kerngezoônde vastelaovendjvereiniging bekindjgeboeëre uut de aojers van beide buurtschappe en met höllep van vroeëdvrôw Lies van Beej Bertje.   

De veûrluîpige naam van de vereiniging woort(veûr korte tiêd): Laorder Diektrei-jers. De succesvolle inzender woor Theo Stals. Mer algaw woort in december 1982 de naam verângerdj in “De Moêzevângers“. De naam woort aafgeleitj van ’t feit det eederein op het fieest van St. Gertrudis in de koel beej de kepel moêzewater ging haale as bescherming tieëge de muusIdee van de naam De Moêzevângers waas aafkomstig van Harrie Greymans en Jan SmolenaersNao het idee van Wiel Nies woort aan Teng Timmermans opdracht gegaeve um ne schoeëne scepter te make, naaelik twieë muus in ein hand, met de weurt: “Eine echte Moêzevânger vingtj dtwieë met ein hand”.  

Vör ’t jaor 1983 woei-j de vereiniging mer eine preens vör hieël Laor, en det waas dus oze allerieërste preens vanne Moêzevângers, Preens Wiel l (Wiel Wijen) in de orde van ’t Windj-eike.   En neteurlik huuërdje dao beej ouch ne Raod van ellef. Deze ieërste raod van ellef bestông uut: Theo Stals as vorst en de lejeW.NiesJ.vd Heuvel, M. Stribos, H. Greymans, J. Eckers, F. Heijmans, J. Smolenaers van de Heerweg, J. Smolenaers van de Kapelstraot, W. Moonen, H. Vergeer en H. Truijen. De pèk woorte oeëvergenome vanne Heiknuiters 

Daomet woor de de vereïnging e feit en in 1983 gînge de Moêzevângers vör ieërst nao de SchäöpkesBeej Bertje haaje de meiste al behuuërlik waat beer gedrônke en het woor meujlik de zaal te vînge op ‘t Groenewoud. Vlak veûr Groenewoud stông de Plies en Harry Greymans besloeët toen mer gaw de wieëg te vraoge aan de plies, zoeëdet de manslu-j inne auto’s gaw van plaats koste wissele met de vröllie, die rap t steur oeëvernoomeDaonao hebbe ze besloeëte veurtaan met de bus te gaon. 

Zoeë ging ieërste jaor verbeej met völ lol en plezeer en noow esj neet ângers. Jao dao weurdtj beej-Bertje nog n lekker pötje beer gedroonke en hieël völ lol en plezeer gemaaktjVae hebbe noow nog steeds geweldjige raod, met zellufs, as ieërste, veer dames in oze raod. Jao vae gaon nog steeds met de bus, want veiligheid stieët beej de Moêzevângers hoeëg in t vaandel. Schoeën um te zeen det vae Theo Stals , Jan Smolenaers van de Heerweg en Wiel Nies nog steeds dbeej hebbe met al oos activiteiten. Al 38 sezoene make ze völ lol en plezeer met e lekker glaeske beer. 

Names V.V. de Moêzevângers weense vae uch ‘ne geweldjige vastelaovendj tow en hopelik moge vae uch begroete in oos Moêzepaliês “Beej-Bertje”

Alaaf!