image00007
image00006
image00005
image00004
image00003
image00002
image00009
image00008
image00015
image00014
image00016
image00022
image00018
image00012
image00020
image00025
image00024
image00001
Jorn Houben_1
Jorn Houben_2
Jorn Houben_3
Jorn Houben_5
Jorn Houben_6
Jorn Houben_8
Amber Reijnders_2
Amber Reijnders_3
Djayden Driessens_2
Djayden Driessens_4
Harvey Tijsen_1
Isa Verbeek_2
Isa Verbeek_4
Jill Stultiens_2
Jill Stultiens_4
Loïs Dahms_3
Loïs Dahms_4
Lynn Driessen_1
Lynn Driessen_2
Milan Saha_1
Milan Saha_4
Tim Leenaars_2
Tim Leenaars_3
Isa Langendonck_2
Isa Langendonck_7
previous arrow
next arrow

Leef Moêzevângers & Moêzevângerinnekes,

groot, klein en al de andere carnaval vierders.

Le

Waat bin blî-j det ich weer e veurwoord moog schrieëve.

‘t Zal vör mich as vorst de leste kieër zeen, det ich oppe website staon, daorum bin ich extra gruuëts.

Gelökkig és det gepóngel met dae Corona  vörbeej. De werreldj stóng op ziene kop, mer dit jaor gaon vae weer as van ouds vastelaovendj veere. Vae hebbe neet stil gezaete, en zeen d’r weer in geslaagd ‘n fein program vör jong en aod  te mooge presentiëre en vastelaovendj weer flînk te gaon veere heej op os Laor.

Sinte Merte  op 11 november waas al e groeët succes. Heej waare mieër as 300 minsen beej-ein en zooge wie det Sint Merte de houp snel in de hens stook.

De boonte aovendj hebbe vae gehadj . Oos eige Laorder artieste waare d’r hieëlemaol klaor vör, nao twieë jaor motte passen, ware ze extra gebrandj op succes en det es gelöktj. Waare twieë top aovendje, vae hebbe weer gelache met e “Bitje Gelök” 

Op moment det ich dit stökske schrief es de rest van ‘t seizoen nog allemaol Programma. Vör mich és de Groeëte Preens nog neet bekindj, de Jeugdvorst es nog aan ‘t oefene op ziene tekst en de Jeugdpreens en Jeugdpreenses zeen nog ein groeët geheim. Ouch de boorebroêdegom en bruûdje zeen nog neet bekindj gemaakt, mer staon al te trappele van ongedöldj. Vae hebbe d’r allemaol zin in um d’r ein knal fieëst van te maake! Vör de rest van ‘t program zöldje verder in dees gezet motte laeze!

Gruuëts bin ich op de Moêzevângers, die d’r vôl veur bliêve gaon, met völ enthousiasme en ‘ne groeëte drieëfvaer um de vastelaovendj op Laor te laote laeve. Ein schoeën vereiniging met mieër dan 30 Muuskes (dansmarietjes oftewaal op se Wieërts gezagdj: huppelpûpkes), ‘ne gooje Raod van ellef, völ commissies die allerlei activiteite organisieëre en uutveure, en dan ‘t bestuur det ‘t hieële jaor actief es vör de vereiniging en ‘t gehieël coördineerdj.

Beej deze wil ich waal nog efkes van deze gelegenheid gebroêk make det ich in 2022/2023 nog ein jaor as Vorst vanne Moêzevângers zal óptraeje, en daonao zal Guus Peeters ‘t bekindje stékske van mich overneme.

Blieftj gezoond en veertj saame met os vastelaovendj

Alaaf Vorst Geer

Oos sponsore