IMG_8411 kopie
IMG_8328 kopie
Vorstenwissel
IMG_8117 kopie
IMG_8126 kopie
IMG_8141 kopie
IMG_8188 kopie
IMG_8216 kopie
IMG_8211 kopie
IMG_8190 kopie
IMG_8220 kopie
IMG_8229 kopie
IMG_8230 kopie
IMG_8257 kopie
IMG_8247 kopie
IMG_8323 kopie
IMG_8328 kopie
previous arrow
next arrow

Leef Moêzevângers & Moêzevângerinnekes,

groot, klein en al de andere carnaval vierders.

Le

Waat bin blî-j det ich weer e veurwoord moog schrieëve.

‘t Zal vör mich as vorst de leste kieër zeen, det ich oppe website staon, daorum bin ich extra gruuëts.

Gelökkig és det gepóngel met dae Corona  vörbeej. De werreldj stóng op ziene kop, mer dit jaor gaon vae weer as van ouds vastelaovendj veere. Vae hebbe neet stil gezaete, en zeen d’r weer in geslaagd ‘n fein program vör jong en aod  te mooge presentiëre en vastelaovendj weer flînk te gaon veere heej op os Laor.

Sinte Merte  op 11 november waas al e groeët succes. Heej waare mieër as 300 minsen beej-ein en zooge wie det Sint Merte de houp snel in de hens stook.

De boonte aovendj hebbe vae gehadj . Oos eige Laorder artieste waare d’r hieëlemaol klaor vör, nao twieë jaor motte passen, ware ze extra gebrandj op succes en det es gelöktj. Waare twieë top aovendje, vae hebbe weer gelache met e “Bitje Gelök” 

Op moment det ich dit stökske schrief es de rest van ‘t seizoen nog allemaol Programma. Vör mich és de Groeëte Preens nog neet bekindj, de Jeugdvorst es nog aan ‘t oefene op ziene tekst en de Jeugdpreens en Jeugdpreenses zeen nog ein groeët geheim. Ouch de boorebroêdegom en bruûdje zeen nog neet bekindj gemaakt, mer staon al te trappele van ongedöldj. Vae hebbe d’r allemaol zin in um d’r ein knal fieëst van te maake! Vör de rest van ‘t program zöldje verder in dees gezet motte laeze!

Gruuëts bin ich op de Moêzevângers, die d’r vôl veur bliêve gaon, met völ enthousiasme en ‘ne groeëte drieëfvaer um de vastelaovendj op Laor te laote laeve. Ein schoeën vereiniging met mieër dan 30 Muuskes (dansmarietjes oftewaal op se Wieërts gezagdj: huppelpûpkes), ‘ne gooje Raod van ellef, völ commissies die allerlei activiteite organisieëre en uutveure, en dan ‘t bestuur det ‘t hieële jaor actief es vör de vereiniging en ‘t gehieël coördineerdj.

Beej deze wil ich waal nog efkes van deze gelegenheid gebroêk make det ich in 2022/2023 nog ein jaor as Vorst vanne Moêzevângers zal óptraeje, en daonao zal Guus Peeters ‘t bekindje stékske van mich overneme.

Blieftj gezoond en veertj saame met os vastelaovendj

Alaaf Vorst Geer

Oos sponsore